Fodstatus for diabetikere

Som diabetiker skal du være særligt opmærksomme på dine fødder på grund af øget risiko for en række senkomplikationer. Hvis disse ikke forebygges og behandles effektivt, risikerer man alvorlige lidelser som fodsår og amputationer.

Fodstatus er en meget grundig undersøgelse, der består af en række delundersøgelser, som alle er med til at belyse din fodsundhed og giver status på en række risikofaktorer på grund af din diabetes.

Vi foretager en række tests og undersøgelser. Blandt andet undersøges nogle af de sanser, der er vigtige for fødderne; bl.a. føle- og vibrationssansen. Vi kigger også efter forandringer i hud, neglenes tilstand ligesom der undersøges for mobilitet og kredsløbsforstyrrelser. Endelig foretages en grundig undersøgelse af, om du har fejlstillinger i fødderne. Dette er særligt vigtigt, da ubehandlede fejlstillinger kan være med til at fremprovokere fodsår.

En vigtig del af fodstatus er at give vejleding til dig i forhold til egenomsorg, fodtøj og forebyggelsen af senkomplikationer.

På baggrund af den gennemførte fodstatus placeres patienten i gruppe 1 – 4 alt afhængig af føddernes tilstand. Denne gruppering bruges som udgangspunkt for tilrettelæggelsen af en individuel behandlingsplan for dig. Endvidere har grupperingen betydning for, hvor mange behandlinger der gives offentligt tilskud til.

Undersøgelsen indeholder ingen behandlinger.

Fodstatus skal gennemføres en gang årligt, og er en forudsætning for at kunne få tilskud til sine behandlinger.